Afscheid trainster Jacqueline de Bruijne
TurnAround vereniging

Afscheid trainster Jacqueline de Bruijne

Daar gaat ze dan!
Na jarenlang trainster te zijn geweest van diverse CGV groepen en na de fusie trainster van 2 conditiegroepen bij TurnAround heeft Jacqueline de Bruijne besloten te stoppen met lesgeven. Tijdens het verrassingsafscheid met “haar” dames en het bestuur van TurnAround is zij -als blijk van waardering- flink verwend.

Jacqueline heel veel dank voor alles wat je voor de turnsport betekend hebt. Het ga je goed.

Bestuur TurnAround