TurnAround-ALV
Nieuws

TurnAround Capelle Algemene Ledenvergadering 29 oktober 2020

Agenda ALV donderdag 29 oktober 2020
20:30 uur Turnhal

Opening en mededelingen
Ingekomen stukken
Notulen ALV 2019
Financieel jaarverslag seizoen 2019-2020
a. Goedkeuring kascontrolecommissie
Jaarverslag 2019-2020
Begroting 2020-2021
Gelijktrekking contributie
Bestuurszaken

  • Benoemen contactpersoon leiding
  • Vacature voorzitter
  • Vacature sponsoring
    a. Samenstelling dagelijks bestuur
    b. Samenstelling overige bestuursleden

Rondvraag
Sluiting


Wil je naar de ALV komen?
Dan dien je je (ivm corona) aan te melden via onderstaand formulier.

DONDERDAG 29 OKTOBER 2020 VAN 20:30 – 21:30
Algemene Ledenvergadering TurnAround
Rivium 1e Straat, 2909 Capelle aan den IJssel, Nederland