TurnAround vereniging

Algemene ledenvergadering TurnAround 2016

Beste leden, ouders/verzorgers van onze jeugdleden,

In het nieuwe turnseizoen zal er op dinsdag 27 september een Algemene ledenvergadering (ALV) plaats vinden.
Graag nodigen we u uit hierbij aanwezig te zijn op deze ALV.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van TurnAround,