2022 TurnAround ALV
TurnAround vereniging

Algemene Ledenvergadering TurnAround 2022

Beste leden, ouders/verzorgers van onze leden,

De Algemene ledenvergadering (ALV) zal op donderdag 3 november 2022 plaats vinden om 21:00.
Graag nodigen we u uit hierbij aanwezig te zijn.

Agenda ALV

  1. Opening en mededelingen
  2. Ingekomen stukken
  3. Notulen ALV 3 februari 2022
  4. Algemeen Jaarverslag seizoen 2021-2022
  5. Financieel jaarverslag seizoen 2021-2022
  6. Begroting  seizoen 2022-2023
  7. Bestuurszaken
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

TurnAround
Rivium 1e straat 52-58
2909 LE Capelle aan den IJssel

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van TurnAround,