Algemene Leden Vergadering (ALV)
TurnAround vereniging

Algemene Ledenvergadering TurnAround 2023

Beste leden, ouders/verzorgers van onze leden,

De Algemene ledenvergadering (ALV) zal op donderdag 2 november 2023 plaats vinden om 21:00.
Graag nodigen we u uit hierbij aanwezig te zijn.

Uitnodiging ALV TurnAround / inloop: 20:45 uur / aanvang: 21 uur

Agenda ALV

  1. Opening en mededelingen
  2. Ingekomen stukken
  3. Notulen ALV
  4. Algemeen Jaarverslag seizoen
  5. Financieel jaarverslag seizoen
  6. Verhoging contributie
  7. Begroting  seizoen 
  8. Bestuurszaken
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Jaarverslag en begroting: secretaris@turnaround-capelle.nl
Inkomende stukken: secretaris@turnaround-capelle.nl

TurnAround
Rivium 1e straat 52-58
2909 LE Capelle aan den IJssel

Met vriendelijke groet
Namens het bestuur van TurnAround