Nieuws

Corona update n.a.v. persconferentie 14 december 2020

Op 14 december 2020 zijn er weer verscherpte maatregelen afgekondigd; Lockdown om contacten tot een minimum te beperken

Dit houdt in dat  wij vanuit overheidswege helaas verplicht zijn alle trainingen met ingang van vandaag stop te zetten. Zoals het er naar uitziet kunnen de trainingen mogelijk pas na 19 januari 2021 hervat worden.

Vanwege de weersomstandigheden zullen wij ook het buiten trainen niet aanbieden. In verband met de hogere blessuregevoeligheid en het feit dat de materialen niet geschikt zijn in de  winterperiode achten wij dit niet verantwoord.
 
Opnieuw vragen wij jullie om begrip voor deze situatie. Laten we hopen dat we met zijn allen het virus eronder kunnen krijgen, zodat we in januari 2021 weer aan de slag kunnen.

Blijf voorzichtig en ondanks alles wensen wij jullie toch fijne Feestdagen.

Bestuur TurnAround