Kleurenturnen

Vanaf de meivakantie gaan we bij alle recreatiegroepen (met uitzondering van de voortgezet onderwijs groep) bij TurnAround werken met het systeem Kleuren Turnen. Dit biedt ons de mogelijkheid om een heldere lesstructuur te waarborgen voor onze recreanten. Binnen dit systeem wordt op een positieve en heldere manier de motorische ontwikkeling van ieder kind gestimuleerd en gemonitord. Het helpt kinderen van beter leren bewegen tot beter leren turnen.

Wat is Kleuren Turnen?
Kleuren Turnen bestaat uit drie aspecten.

Kleuren Turnen bestaat uit drie aspecten. Het eerste is een Lesstructuur voor alle recreatie groepen van TurnAround met uitzondering van de voortgezet onderwijs groep . Deze lesstructuur is gebaseerd op de kleuren van de regenboog en verdeelt de leden op basis van hun fysieke en mentale vaardigheden. Net als bij bijvoorbeeld voetbal of judo!

Het tweede aspect bestaat uit de Tools. Iedere kleur van de Regenboog is gekoppeld aan een Beweegniveau, dit biedt helderheid, structuur en handvatten voor het trainersteam. De inhoud van de Beweegniveaus is uitgewerkt in de vorm van lesdoelen, aanvullende informatie & bijbehorende video’s. Daarnaast zijn er Doelenboekjes ontwikkeld om met deze lesdoelen in de trainingen gericht aan de slag te gaan.

Als derde is er een nieuw Toetsingsconcept ontwikkeld, namelijk het Diploma Turnen. Passend bij ieder Beweegniveau zijn er Diploma’s ontwikkeld om in een turnseizoen de lesdoelen te tonen en te toetsen tijdens een “Diploma Turndag” op basis van een inzichtelijke beoordeling per lesdoel. Op de diploma’s noteren juryleden per lesdoel of de turnster

  • het lesdoel nog niet beheerst,
  • of met hulp kan,
  • of zelfstandig kan,
  • of zelfstandig en goed kan
  • of zelfs zelfstandig, goed én mooi kan.

Dit biedt het trainersteam, de ouders en natuurlijk de leden inzicht in hun ontwikkeling.

Deze drie facetten van het Kleuren Turnen dragen bij aan het verhogen van de kwaliteit van de recreatie-afdeling. Het biedt alle leden een heldere en positieve stimulans van hun ontwikkeling. Ieder op haar eigen (Beweeg)niveau!

De komende periode gaan we gebruiken om de kinderen kennis te laten maken met dit programma en zullen we samen met alle leiding kijken hoe we dit programma stapje-voor-stapje kunnen implementeren.

Meer weten? Bekijk onderstaand filmpje of kijk op de website van Kleurenturnen, hier vind je nog veel meer filmpjes en informatie.

Wil je ook komen kleurenturnen bij TurnAround? Kom dan langs voor een proefles.

Share This