Nieuws, TurnAround vereniging

TurnAround informatie inzake het Corona-virus

In verband met het Corona virus, vragen we om attent te zijn op eventuele klachten (koorts, luchtwegklachten, verkouden en hoesten). Heeft u of uw kind/eren een van deze klachten willen we u vragen om thuis te blijven en niet deel te nemen aan de trainingen. Meld je af bij je trainster of via secretaris@turnaround-capelle.nl, kom NIET naar de turnzaal. Op deze manier proberen we met zijn allen de verspreiding van het virus terug te dringen.

TurnAround volgt het protocol van het RIVM: zie verder https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus.
En bekijk ook het nieuws over Corona op de KNGU website https://dutchgymnastics.nl/

Verspreiding corona-virus voorkomen
De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het corona-virus te voorkomen:

  • De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het corona-virus te voorkomen:
  • Was je handen regelmatig (voor en na de traning);
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog; en
  • Gebruik papieren zakdoekjes en handdoekjes.

Wanneer is het verstandig om niet te komen turnent?
Mocht je net zijn teruggekeerd uit één van de gebieden (China, Iran, Zuid-Korea, Singapore, Noord Italië) waar het coronavirus voorkomt en hoge koorts hebben (hoger dan 38 graden), hoesten of kortademig zijn, dan kan je het volgende doen: 

  • direct bellen met de huisarts; 
  • beperk het aantal mensen dat in direct contact staat met mogelijk besmette persoon. 

Ben je in een van deze gebieden geweest en heb je alleen verkoudheidsklachten of verhoging, blijf dan thuis en zorg dat je zo min mogelijk contact met anderen hebt. Dit kunnen namelijk de eerste klachten zijn van COVID-19, maar het kan ook een verkoudheid zijn. Het is niet nodig om de huisarts te bellen. Worden de klachten erger en krijg je koorts en luchtwegklachten (hoesten en benauwd), bel dan de huisarts.

GGD Rotterdam-Rijnmond 
De GGD Rotterdam-Rijnmond volgt de situatie en ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet. Dit doet zij samen met de hulpverleners in de regio. Alle huisartsen in de regio worden regelmatig op de hoogte gebracht van de situatie door de GGD. De GGD Rotterdam Rijnmond informeert een ieder als de situatie verandert. 

Meer informatie 
Wil je meer weten over het virus zelf of hoe je met het virus omgaat? Raadpleeg dan altijd de informatie van het RIVM en houd de website van de Rijkoverheid in de gaten.

Een lid van TurnAround dat onder verdenking staan het virus te hebben of het virus onder de leden heeft, wordt dringend verzocht dit te melden bij secretaris@turnaround-capelle.nl en weg te blijven van de vereniging en wedstrijden. We hopen een ieder hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, mochten er toch nog vragen zijn neem dan contact op met secretaris@turnaround-capelle.nl.