Voor de selecte. Wil jij meer weten hoe het wedstrijdcijfers van je dochter tot stand is gekomen? Wist je dat je met een juryopleiding een stuk beter weet hoe de turnoefeningen in elkaar zitten en hoe het puntensysteem werkt? Volg dan een juryopleiding!

Het is voor turnvereniging TurnAround van groot belang om een aantal goed opgeleide juryleden te hebben. Onze turnsters en turners hebben hier veel baat bij als ze aan wedstrijden mee willen doen. TurnAround is als vereniging verplicht om bij het opgeven van onze turnsters voor wedstrijden een jurylid op te geven.

We zijn dringend op zoek naar meer mensen die voor ons willen jureren. Als we meerdere juryleden hebben kan het werk verdeeld worden en kunnen de turnsters profiteren van hun expertise.

Op de KNGU website bij het onderdeel Juryopleidingen kan je vinden wanneer welke opleidingen worden gegeven. Zo is er een Opstapmodule Turnen Dames: Kennismaking met jureren Turnen Dames, voorbereiding voor juryopleiding TD1. In deze opleiding wordt het jureren van voorgeschreven oefenstof in de lagere niveaus aangeboden.

Direct inschrijven kan op: KNGU website bij het onderdeel Juryopleidingen

Wij hopen van harte dat er een aantal mensen zijn die het leuk vinden om deze opleiding te gaan doen! Voor meer informatie over de juryopleidingen, data, wat het inhoud en opgeven voor een Jurycursus kan je onderstand formulier invullen.

Jury opleidingen turnen